top of page

Vedförvaring i Corten plåt

Vedförvaring i Corten plåt passar lika bra inomhus som utomhus, men får den hänga ute så påverkas den av naturens krafter och får med tiden en rostig yta

Vi tillverkar självklart produkterna i andra dimensioner helt enligt dina önskemål och drömmar. Skicka gärna ett mail så återkommer vi med pris.

Cortenstål är ett material som rostar långsamt och bildar en vacker rödbrun färg. När plåten får vara utomhus utvecklas en atmosfärisk korrosionsprocess - rostning som med tiden bildar ett jämnt, tätt och skyddande oxidskikt på stålytan.

Cortenplåt är en plåt som är rosttrög och utvecklar ett atmosfäriskt korrosionsskydd.

I det fria rostar cortenplåt precis som vanligt kolstål. Men efter en tid bildas ett jämnt och tätt oxidskikt på stålytan. Skiktet sitter fast och hindrar fukt från att tränga in och orsaka korrosion. Cortenstålet utvecklar på så sätt ett effektivt eget atmosfäriskt rostskydd, vilket medför att korrosionsangreppet på cortenstål redan efter 10 år är mindre än hälften jämfört med olegerat ståls korrosionsangrepp.

bottom of page