Köpvillkor

FRAKT

Våra produkter har en tillverkningstid på cirka 1-2 veckor innan vi kan leverera dem till dig som kund. En del produkter har vi på lager och då går det snabbare. Men det kan också ta längre tid då vi under vissa perioder har ett mycket högt tryck på tillverkning och försäljning av våra produkter. Var gärna ute i god tid för att beställa din vara. 

Hemleverans – varan levereras hem till dig.

Fraktkostnad från  450 kr per beställning

Ångerrätt/Reklamation

Om det är något fel på varan så reklamera senast efter 14 dagar till info@corten-design.se . Bifoga ordernummer , bild och en beskrivning.

 

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Vi betalar tillbaka köpesumman - våra fraktomkostnader. Det är alltid garanti på de produkter du köper (2 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

Behandling av personuppgifter

SIA “Rinetta”, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med förfrågningar du skickar till oss eller beställningar och köp som du genomför. 
 
Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via info@corten-design.se

 


Dina rättigheter
General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.


Vilka personuppgifter behandlas, varför och hur länge?
Vi samlar in förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, IP-adress. Vi behöver den här informationen för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig som kund (t ex skicka en offert, leverera varor till dig, ta betalt och motsvarande) samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, reklamationsrätt och liknande).
Informationen sparas i sju år.

Vi behandlar inga större mängder personlig information. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.


Vid leverans till dig eller ditt företag
För att uppfylla vårt avtal med dig måste vi lämna vidare ditt namn, adress, telefon, e-postadress till vår logistikpartner. Ansvaret för din personliga information övergår då till vår partner.
Informationen sparas i sju år. 

 

Kundtjänstärenden
Vi sparar information som du lämnar i kontakt med vår kundtjänst så länge som vi har en rättslig förpliktelse (konsumentlagstiftning, reklamationsrätt och motsvarande) och gör en intresseavvägning för att kunna hantera våra kundtjänstärenden på bästa sätt och uppfylla vårt åtagande mot dig som kund.
Informationen sparas i tre år.

 

Säkerhet för din personliga information
Vi hanterar alltid din personliga information på ett säkert sätt i särskilda system som är lösenordskyddade och krypterade. Hos oss hanteras endast den personliga information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


Cookies
Vi använder Google Analytics. Dessa tjänster använder sig av cookies.


Information till andra
Vi lämnar aldrig ifrån oss din personliga information till utomstående förutom till logistikpartner, samarbetspartners, partner för betallösningar, försäkringspartner, revisionsbyrån samt vid rättsliga förpliktelser. De som tar emot informationen är självständigt personuppgiftsansvariga.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på hemsidan utan föregående avisering. Priser som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället.

 

Orderbekräftelse

När du fullföljt orderprocessen och ordern är skickad till oss får du automatiskt en orderbekräftelse via e-post. Det är därför mycket viktigt att du lämnar en korrekt e-postadress vid registreringen. E-postadressen används om vi måste kontakta dig angående din order.