1200mm Cortenstål vedförvaring

1200mm Cortenstål vedförvaring