top of page

Vi tillverkar självklart produkterna i andra dimensioner helt enligt dina önskemål och drömmar. Skicka gärna ett mail så återkommer vi med pris.

Planteringskärl rektangulär med invikt kant corten

Corten-design planteringskärl i cortenplåt påverkas av väder och vind och efter tid får en vacker rostig färg.

Planteringskärlen tillverkas i 4 eller 3 mm tjock cortenplåt. Produkterna är 20–110 cm i höjd men kan också tillverkas i andra storlekar efter önskemål.

Vi erbjuder hållbara produkter som du kan njuta av i många år och som passar bra i den privata trädgården samt i en offentlig miljö.

Välj Höjd

Corten planteringskärl rektangulära med botten 35cm bredd x80cm Höjd med invikt kant 

Corten planteringskärl rektangulära med botten 50cm bredd x80cm Höjd med invikt kant 

Corten planteringskärl rektangulära med botten 70cm bredd x80cm Höjd med invikt kant 

Corten planteringskärl rektangulära med botten 90cm bredd x80cm Höjd med invikt kant 

Corten planteringskärl rektangulära med botten 100cm bredd x80cm Höjd med invikt kant 

Cortenstål är ett material som rostar långsamt och bildar en vacker rödbrun färg. När plåten får vara utomhus utvecklas en atmosfärisk korrosionsprocess - rostning som med tiden bildar ett jämnt, tätt och skyddande oxidskikt på stålytan.

Cortenplåt är en plåt som är rosttrög och utvecklar ett atmosfäriskt korrosionsskydd.

I det fria rostar cortenplåt precis som vanligt kolstål. Men efter en tid bildas ett jämnt och tätt oxidskikt på stålytan. Skiktet sitter fast och hindrar fukt från att tränga in och orsaka korrosion. Cortenstålet utvecklar på så sätt ett effektivt eget atmosfäriskt rostskydd, vilket medför att korrosionsangreppet på cortenstål redan efter 10 år är mindre än hälften jämfört med olegerat ståls korrosionsangrepp.

bottom of page